.
 


                                                                                       CELEBRITY  NEWS PHOTOGRAPHER


INTERNATIONAL  Celebrity  NEWS Photographer Represented by 3 agencies since 2015

.
 
 .


 PUBLISHED PHOTOS / VIDEOS
 .

                 JOJO SIWA
                 
                NIKKI HILTON

PEOPLE MAGAZINE
                  ONLINE MAGAZINES
                                              PEOPLE MAGAZINE